English EN Turkish TR
Sıvı Penetrant Kontrolleri

Yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodudur. Bu kontroller ve hata değerlendirmeleri TS 7477 (EN473) ‘e göre vasıflandırılmış uzman personeller (PT1, PT2 sertifikalı kişiler) tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Dynamic Quality (Dinamik Kalite), sıvı penetrant muayeneleri yapacak cihaz ve kimyasal parkına sahiptir. Muayeneleri uluslararası akreditasyona sahip Seviye-I, Seviye-II ve Seviye-III uzmanlar yapmaktadır.

pentest