English EN Turkish TR
CSL1 & CSL2 & CSL3
Firewall

Controled Shipping Level olarak tanımlanan kalite kontrol işlemlerinin standartlaştırılmasıdır. Ford, Fiat, Türk Traktör, Yarış Kabin gibi ana sanayilerin yan sanayilerine uyguladıkları bir problem çözme ve proses iyileştirme aracıdır.

• CSL1 müşteri talebi sonrasında üreticinin, kendisinin ya da 3.taraf firma talebi ile gerçekleştirilen;
• CSL2, müşterinin talebi ile yan sanayi sahasında tarafımızdan gerçekleştirilen; kalite bölümünü outsource ederek tüm sorumluluğu 3. Tarafa veren hizmet şeklidir.
• CSL3 ise yaşanan hatanın düzeltilmesi ile ilgili gerekli proses iyileştirme çalışmalarına verilen addır. Üretim Kalite proseslerinin tüm sorumluluğunun 3.tarafa yüklenildiği durumlardır.

Firewall Faaliyetleri; Genellikle ana sanayi ve büyük yan sanayi’nin tedarikçilerine uyguladığı bir kontrol yöntemidir. Bu uygulama bazı durumlarda tedarikçinin kendi isteğiyle kalite kontrol firmalarından talep edilerek yaptırabileceği bir uygulamadır.

Bu kontrolün amacı; Tedarikçi tarafından üretilen parçanın ana sanayiye parçayı göndermeden önce, geçici olarak yapılan %100 kontrol anlamını taşımaktadır.

firewall